נטרון ישראל בעמ | netron israel ltd

 

פתרונות תוכנה, אינטרנט ואפליקציות.
הקמה וניהול של מועדוני צרכנות מבוססי רשת בארץ ובעולם.
ייעוץ, ליווי והדרכה לחברות ובתי עסק בארץ ובעולם.
ניהול רשתות חברתיות, רשתות מדיה ורשתות מידע מקצועיות
יזמות עסקית וניהול מערכות תוכן מתקדמות .

נטרון ישראל בע"מ | מת"מ ( מרכז תעשיות מדע ) חיפה, בניין 8א' קומה 6, ת.ד 7920 מיקוד : 3107802

טלפונים: חיפה ( משרד ראשי ) : 04-8204465, תל אביב ( מגדלי עזריאלי - המגדל העגול ): 03-6188244, פקס: 04-8210730

אימייל :  info@netron.co.il

נטרו?- על קצ?המזל? ....נטרו?הוקמ?בשלה?2002 ?quot;?צוות מקצועי ונמר? בע?ניסיון רב בתחומי פתרונו? המחשוב למגז?הפרט?והעסקי כאחד. כמ?כן נטרו?מלוו?חברו?ועסקים רבים וכ?מגזרים פרטיים שוני?ומגוונים בחשיפת מוצריה?והגדלת פל?השוק הפוטנציאלי ברשת האינטרנט העולמי? וכ?ביצירת מודלים והכנ?מצגו?תדמי?איכותיות לצור?שיוו?חכ? יעיל ואפקטיבי. כמ?כן נטרו?חברה בלשכ?המסח?והתעשייה בישראל ובעו?ארגוני?נוספים רבים.עיצו?ובניית אתרי אינטרנטאנו בנטרון מתמחים בעיצוב, הקמה ובניית אתרי אינטרנ? אפליקציו?web לפ?צרכי הלקו?או לפ?דרישות השוק וכמו כן באחסון האתר ורישום הדומיי? כל זא?נעשה ?quot;?ליוו?צמוד של צוות נטרו?ללקו?הח?משלב איסו? האינפורמצי? הגדר?פל?השוק הרלוונטי וע?להשקתו של האתר לרשת האינטרנט העולמי? וחשיפת?לשוק הרלוונטי.עיצו?ובניית אתרי אינטרנטאנו בנטרון מאמיני?שאתר אינטרנ? הו?חלון ראוו?וירטואלי לעסק של?ומאפשר חשיפ?בלתי מוגבלת לפלח השוק הרלוונטי לך . ולכן האתר הופך להיו?חל?בלתי נפרד מהמערך השיווק?והעסקי של החבר?/ העסק . אנ? בנטרון דא?ללוו?אותך מהצעדי?הראשונים הח?בהדרכה , בייעוץ וכ?בתמיכה טכני? ורעיונית לכ?אורך הדרך. כמ?כן נדאג להעלות ולפרסם את את?האינטרנט של?על גב? שרתי?המקושרים לרשת האינטרנט העולמי?ובכך נגבי?את יכול?החשיפה של החבר?/ עס? של? ביצו?הפעולה כרוך בתשלום. פרסו?חברת נטרו?משלב?בתוכ?את כל מה שצרי?בכדי להעלות את האתר לרשת העולמי?, ובכך פותח?את ערוץ הפרסום לעסק / חברה של? אנ? מאמיני?שבכד?להתפרס?ולקב?חשיפ?ונוכחו?יוקרתי?אי?צורך להשקיע מחיר יק?ולכן מחירנו הם לל?תחרו? כמ?כן אנ?בנטרון נדאג לשלב את האתר של?בכ?מנוע?החיפוש הרלוונטיים, פורומי? בניי?ופרסום באנרים והפצ?בדוא"?

 

לתמיכה מרחוק לחץ כאן